Fullersta Gård

Fullersta Gård ligger ett stenkast från Huddinge Centrum. Jag har fått uppfattningen att gården verkar vara lite underutnyttjad. Alla gånger jag har varit där så har jag varit enda personen på plats. Och det är ju lite trist så klart då det är ett väldigt vackert hus och omgivning. Men jag har kanske bara haft otur, eller tur rent av, och det kanske är full rulle andra tider.

Huset erbjuder ett konstgalleri och cafe. På nedervåningen brukar det vara rullande utställningar medan övervåningen bjuder på en mer permanent utställning. Där finns bland annat konst från Peter Dahl och EWK samt Karin Boyes rum. I annexen runtomkring finns bland annat konstverkstad som erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar.

För mer info om Fullersta gård: fullerstagard.se .

Fullersta gård